stor-bild-styrelsen

Styrelsen i föreningsbigården 2020-09-02.
Jan-Axel, Krister, Peter, Jenny, Henrik, Ola

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar
Krister Linnell 070-198 11 17 epost:krister.linnell@telia.com
Ola Hellman     070 640 59 79 epost:o.hellman@swipnet.se
Peter Karlsson    0768 72 52 21 epost:karlssons_biodling@hotmail.com
Jan-Axel Lindeberg  070 888 76 22
Jenny Eskilsson    070 274 53 79 epost:jenny@jkresurs.se
Henrik Holmgren 072-228 92 06 epost:henrikholmgren74@gmail.com

Bigårdsansvarig

Krister Linnell 070-198 11 17 epost:krister.linnell@telia.com

Ansvarig för slungrummet
Jenny Eskilsson 070 274 53 79 epost:jenny@jkresurs.se
Henrik Holmgren 072-228 92 06 epost:henrikholmgren74@gmail.com

Under 2021 skall Honungsslungor köpas in i föreningen som kommer att kunna lånas ut till föreningsmedlemmar och bokas genom slungrumsansvariga.
Beslut kommer att fattas i styrelsen under våren 2021 kring det praktiska.

Bitillsyningsmän

VAKANT, inväntar beslut om efterträdare

F1: Järstorp, Sofia, Kristina, Ljungarum, Bankeryd

F2: Norra Mo, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra

F4: Rogberga, Barnarp, Ödustugu, Öggestorp

Ingemar Jeansson
036 41408, 070 4458 560

F3: Norrahammar, Månsarp

F34: Brandstorp, Gustav Adolf, Habo

Krister Linnell
070 198 11 17

Aneby

Lars Kjellström
0390 511 75, 070 353 62 92

F5: Huskvarna, Hakarp, Skärstad

F7: Gränna