img_3593

Brunstorpsträffar

Onsdagsträff i Byarum 7 juli 2021 För Södra Vätterbygdens biodlarförenings medllemmar.
Vi har blivit inbjuda av Bernt Bernadsson att besöka honom och hans bigård i Byarum den 7/7. Bernt är en av Södra Vätterbygdens mest erfarna biodlare och mycket intressant att lyssna på.
Efter besöket hos Bernt finns möjlighet att köp fika på Byarums hembygdsgård.
Samling vid Byarums kyrka kl 17,30

För den som behöver skjuts, kontakta Ola Hellman, 070 640 59 79 eller o.hellman53@gmail.com

Nu kan du åter försäkra dina bin mot amerikansk yngelröta.
Läs mer på https://www.watercircles.se/forsakringar/amerikansk-yngelrota/

Föreningsbigården hålls öppen varje onsdag under tiden 5/5 – 11/8-2021 kl. 17.00 – 19.00. Här får du tillfälle att träffa den bigårdsansvarige och någon från styrelsen. Vi hoppas kunna genomföra våra träffar denna säsong, men håller hemsidan uppdaterad om det blir inställda aktiviteter pga. COVID-19.

Från kl. 18.00 kan alla delta i skötseln av bikuporna i föreningsbigården. Skyddsutrustning, slöja och handskar finns att låna.

Ta inte med någon egen utrustning! Detta för att minska risk för spridning av bisjukdomar.

Det finns också möjlighet att ta larver från föreningens samhällen. Vid träffarna finns fika till självkostnadspris. Ett bra tillfälle för dig som är nybörjare att träffa erfarna biodlare!

Under flera av våra onsdagar kommer hållas olika teman kopplat till biskötsel.

5/5 Nosemakontroll Inställt pga Covid-19

12/5 Städning och genomgång av slungrum, förråd Inställt pga Covid-19

19/5 Iordningställande av parningsplatser Inställt pga Covid-19

26/5 Inspektion av samhällen, varroakontroll och drönarutskärning Inställt pga Covid-19

2/6 Inspektion av samhällen på Brunstorp Inställt pga Covid-19

9/6 Inspektion av samhällen, märkning och tillsättning av drottning Inställt pga Covid-19

16/6 Att göra avläggare

23/6 Visning o utbildning av slungrummet

4/8 Vi pratar Honung, depå

11/8 Myrsyrabehandling

 

 

24/4 -2021 Vårträff Inställt pga Covid-19

Vi träffas lördagen 24 april kl 14.00 i bigården vid Brunstorp. Detta blir ett upptakts- och informationsmöte inför den kommande biodlarsäsongen. Vi tar upp ämnen som gångna vintern, biskötsel, drottning-odling, parningsplatser och kursverksamhet i länet. Beroende på vädret görs vårundersökning av bigårdens samhällen. Fika med tilltugg serveras. Inställt pga Covid-19

5/5-2021 Nosemakontroll Inställt pga Covid-19

Onsdagen 5 maj kl. 17.00 – 19.00 sker nosemakontroll i föreningsbigården vid Brunstorp. Föreningsmedlemmar erbjuds att kontrollera förekomsten av nosema i sina bisamhällen. Ta med 30-40 bakkroppar av bin från varje samhälle.

14/6-2021 Besök på Björneberg gård Inställt pga Covid-19

Söndagen den 14 juni kl. 11 Hälsar vi på hos Jan-Axel Lindeberg i hans bigård vid Björnebergs gård. Ta med eget fika

11/8-2021 Grillafton

Onsdagen 11 augusti kl. 17.30 grillar vi vid vår föreningsbigård vid Brunstorp. Behandling mot varroa med myrsyra visas.
Tag med det du vill grilla. Föreningen bjuder på dryck till maten. Tipspromenad anordnas med fina vinster! Ta med familjen och goda vänner!

28/8-2021 Studieresa till spännande mål Inställt pga Covid-19
Årets resa sker i samarbete med Ligusticabiodlarna. Temat är biavel och drottningodling. Lunch ingår. Reseledare Krister Linnell & Jan-Axel Lindeberg. Anmälan senast 14/8 krister.linnell@telia.com 070 -198 11 17

8/9-2021 Höstträff i ekobyns bystuga (Korgebovägen 75)
Onsdagen 8 september kl.18.00 träffas vi och summerar biodlarsommaren. Ordföranden lämnar information om föreningen och distriktet. Oxalsyra och myrsyra finns att köpa. Föreningen bjuder på fika. Ta med årsrapporten

13/10-2021 Honungsbedömning
Onsdag 13 oktober kl.18.30 hos Rosellplast, Solåsvägen 20, Jönköping. Honungsproven lämnas i förväg till styrelsen eller bedömningskvällen från kl. 18.00. Honungsproven ska vara rumsvarma. Kom ihåg att ta med honungsbedömningskortet och din årsrapport från Bitidningen till denna kväll!

21/11-2021 Årsmöte
Söndagen 21 november kl 15.00 hålls årsmöte för Södra Vätterbygdens Biodlarförening i ekobyns bystuga, Korgebovägen 75, Ljungarum. Kör Herkulesvägen söder ut. Ta av i kurvan mot Knäryd efter Erikshjälpen