Föreningsbigården hålls öppen varje onsdag under tiden 3/5 – 16/8 kl. 17.30 – 19.00. Här får du tillfälle att träffa den bigårdsansvarige och någon från styrelsen.

Från kl. 18.00 kan alla delta i skötseln av bikuporna i föreningsbigården. Skyddsutrustning, slöja och handskar finns att låna.

Ta inte med någon egen utrustning! Detta för att minska risk för spridning av bisjukdomar.

Fälthandboken i bihälsa finns att avhämta gratis för medlemmar på onsdagsträffarna i Brunstorp.

Det finns också möjlighet att ta larver från föreningens samhällen. Vid träffarna finns fika till självkostnadspris. Ett bra tillfälle för dig som är nybörjare att träffa erfarna biodlare!

Under flera av våra onsdagar kommer det hållas olika teman kopplat till biskötsel.

10/5 Om olika kupbottnar och andra biredskap, tips och trix

17/5 Iordningställande av parningsplatser info om parningskupor

24/5 Inspektion av kuporna, varroakontroll, drönarutskärning  och larvningskväll

31/5 Polleninsamling och hantering Dessutom larvningskväll

7/6 Att göra avläggare, märkning och tillsättning av drottning

14/6 Om svärmning och hur man tar hand om en svärm

21/6 Besök i en av Peter Karlssons bigårdar – se nedan

28/6 Vi pratar honung, depå

5/7 – 2/8  Träffarna tar inte semester men vi har inget planerat tema

9/8 Myrsyrabehandling

16/8 Tillverkning av vaxmellanväggar och bivaxdukar

22/4 -2023 Vårträff

Vi träffas lördagen 22 april kl 14.00 i bigården vid Brunstorp. Detta blir ett upptakts- och informationsmöte inför den kommande biodlarsäsongen. Vi tar upp ämnen som gångna vintern, biskötsel, drottning-odling, parningsplatser och kursverksamhet i länet. Beroende på vädret görs vårundersökning av bigårdens samhällen. Fika med tilltugg serveras.

3/5-2023 Nosemakontroll

Onsdagen 3 maj kl. 17.00 – 19.00 sker nosemakontroll i föreningsbigården vid Brunstorp. Föreningsmedlemmar erbjuds att kontrollera förekomsten av nosema i sina bisamhällen. Ta med 30-40 bakkroppar av bin från varje samhälle.

3/6-2023 Distriktets sommarmöte i Brunstorp
Lördagen 3/6 kl 10-13. Samling med mingel från kl 9.15. Program meddelas senare.

21/6-2023 Besök hos lokal biodlare
Onsdagen den 21/6 besöker vi en av Peter Karlsson bigårdar i trakten av Bankeryd. Samling kl 18

Plats meddelas senare.

9/8-2023 Grillafton

Onsdagen 9 augusti kl. 17.30 vid vår bigård i Brunstorp. Genomgång av behandling mot varroa med myrsyra visas. Oxalsyra och myrsyra finns att köpa. Tag med det du vill grilla. Föreningen bjuder på dryck till maten.

Tipspromenad anordnas med fina vinster! Ta med familjen och goda vänner!

26/8-2023 Studieresa till spännande mål

Årets resa sker lördagen den 26 augusti och går norrut mot Mariestad och Skaraborg. Den kommer bl a att handla om bibröd och bipollen. Reseledare Krister Linnell & Jan-Axel Lindeberg. Anmälan senast 13/8 krister.linnell@telia.com 070 -198 11 17

6/9-2023 Höstträff i ekobyns bystuga (Korgebovägen 75)

Onsdagen 6 september kl.18.00 träffas vi och summerar biodlarsommaren. Ordföranden lämnar information om föreningen och distriktet. Oxalsyra och myrsyra finns att köpa. Föreningen bjuder på fika. Ta med årsrapporten

23/9 -2023 Vår förening är värd för Ligusticabiodlarnas årsmöte

Prel 30/9-2023 Fruktens dag på Brunstorp

En dag i äpplets tecken lördagen 30/9, kl 11.00 – 15.00. Öppet i bigården

11/10-2023 Honungsbedömning

Onsdag 11 oktober kl.18.30 Honungsproven lämnas i förväg till styrelsen eller bedömningskvällen från kl. 17.45. Honungsproven ska vara rumsvarma. Kom ihåg att ta med honungsbedömningskortet och din årsrapport från Bitidningen till denna kväll!

19/11-2023 Årsmöte

Söndagen 19 november kl 15.00 hålls årsmöte för Södra Vätterbygdens Biodlarförening i ekobyns bystuga, Korgebovägen 75, Ljungarum. Kör Herkulesvägen söder ut. Ta av i kurvan mot Smådjurskliniken efter Erikshjälpen.

Föreningen bjuder på fika. Välkomna!

Nu kan du åter försäkra dina bin mot amerikansk yngelröta.
Läs mer på https://www.watercircles.se/forsakringar/amerikansk-yngelrota/