Styrelsen 2024

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar:

Börje Hellberg, 070 267 48 31 epost: borje.hellberg@telia.com

Ola Hellman, 070 640 59 79 epost: o.hellman53@gmail.com

Peter Karlsson, 0768 72 52 21 epost: karlssons_biodling@hotmail.com

Leena Sekkat, 070 887 57 42 epost: leena.sekkat@icloud.com

Cathrin Alpteg, 070 813 65 11 epost: cathrinalpteg@gmail.com

Björn Gustafsson, 070 544 96 00 epost: BG.lalleryd@gmail.com

Linda Dahlqvist, 073 997 43 88 epost: kontakt@lindadahlqvist.se

Bigårdsansvarig

Björn Johansson 076 410 97 46 epost: bjorn8801@gmail.com

Ansvarig för slungrummet

Björn Johansson 076 410 97 46 epost: bjorn8801@gmail.com

Cathrin Alpteg, 070 813 65 11 epost: cathrinalpteg@gmail.com

Bitillsynsmän  i Jönköpingsdistrikt/ kommun:

Peter Karlsson

Stavhoppsvägen 36

564 34 Bankeryd

036-370978, 076-8725221

arpeka6@arlafoods.com

Lars Forsberg (främst Visingsö)

Stigby Persgård 5

560 34 Visingsö

0390-40464,073-0517156

lars.forsberg.vo@gmail.com

Ola Hagman

Ingatorps-Boda Bodalund 1

570 31 Ingatorp

0381-24060, 070-5783639

ola.hagman@gmail.com

Kristoffer Olofsgård

Örsby Mauritzgården 1

576 91 Sävsjö

070-6486215

kristoffer@olofsgard.se