IMG_1911Bin har en av världens viktigaste uppgifter att pollinera alla våra växter. Majoriteten av de pollinerade insekterna är honungsbin. De flesta förknippar bin med honungsbin som bor i kupor och samlar honung. Honungsbiet lever i stora samhällen med en äggläggande drottning, sina drönare och sina arbetsbin. Arbetsbina är samhällets arbetare, de städar, matar, bygger vax, samlar in pollen och nektar som omvandlas till honung. Drönarna finns i samhället i huvudsak för fortplantning. Drönarens uppgift är att para sig med nya drottningar. I samhället finns det ca 10 000 – 80 000 bin. Antalet bin är som lägst på våren och som störst mitt på sommaren. På hösten minskar antal bin och förbereder sig för den långa vintern. På vintern samlas bina inne i kupan i ett vinterklot för att värma varandra. För att övervintra använder sig bina av den honung och det vinterfoder som biodlaren försett dem med på hösten.

Vill du läsa mer om bin och biodling rekommenderar vi böckerna

BOKEN OM BIODLING, Sveriges biodlarens Riksförbund, 2011

BISYSSLA, Joachim Petterson, 2015